Oude Geschiedenis | Van en terug op het toneel


Van en terug op het toneel

 

Door aan deze ontvangst deel te nemen, kiezen zij openlijk partij voor Oranje en tegen Spanje! Hoe ironisch! 'De Balsemblomme', gesticht door Spaanse koningen, en door hen overladen met privileges en voorrechten zoals geen enkele andere kamer voor hen te beurt gevallen was of zou te beurt vallen, bezingt nu, schaamteloos, de Prins van Oranje als verlosser van het Spaanse juk!AFB_oudegeschiedenis/oud11.jpg

Nog één keer zullen de Balsemieren naar buiten treden. Bij het bezoek van de Prins van Anjou op 20 augustus 1582 krijgen ze opnieuw, dankzij Lucas d'Heere, het leeuwendeel van de opvoeringen toegeschoven. Dit wordt echter hun, tot op heden bekend, laatste wapenfeit. Door in deze netelige godsdienstkwestie een specifieke politieke kaart, die van het Calvinisme, te trekken, tekenen zij hun eigen doodvonnis. De Balsemieren getuigen op die manier van een sterke revolutionaire ingesteldheid. De val van het Calvinisme en heroveringen van de zuidelijke Nederlanden door Farnese, dwingen hen om zich terug te trekken, uit te wijken naar de op godsdienstig vlak tolerantere noordelijke Nederlanden, en voor lange tijd het Gentse toneel te verlaten.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.