Oude Geschiedenis | Terug op de voorgrond


Terug op de voorgrond

 

De reden voor de (gedwongen) passiviteit van 'De Balsemblomme' wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de nadruk té veel op het religieuze ligt en niet op het toneel. Dus meer de activiteiten van een broederschap dan van een toneelgroep. Dit zal echter veranderen na de komst van Lucas d'Heere (1534-1584), een gerespecteerd kunstschilder en schrijver. Als lid van 'De Balsemblomme' zal hij de functie van factor (huisschrijver) bekleden. Dat een vooraanstaand man als hij toetreedt, bewijst dat 'De Balsemblomme' nog steeds leefbaar is. Hij zal niet alleen een nieuwe wind door de souvereine kamer laten waaien, maar er vooral voor zorgen dat ze in Gent terug in het middelpunt van de belangstelling komt te staan.


Bij de voorbereidingen van de Blijde Intrede van de Prins van Oranje in 1577 te Gent om de vrede te bewerkstelligen tussen katholieken en protestanten, krijgt d'Heere de opdracht deze ontvangst met de nodige pracht en luister gepaard te laten gaan. Hij schrijft en organiseert, kortom, hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding. Bij het vervullen van deze taak zorgt hij ervoor dat zijn 'Balsemblomme' de belangrijkste optredens toegewezen krijgt. Eindelijk zal zij terug op het voorplan treden.
AFB_oudegeschiedenis/oud8.jpg

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.