Oude Geschiedenis | Strakke rechten


Strakke rechten

 

De statuten worden gekenmerkt door een overvloed aan strenge, religieuze richtlijnen, waarschijnlijk van de hand van Pieter Aelturs, die er als priester voor zorgt dat de structuur en fundamenten van de nieuwe kamer sterk aan religie en godsdienstige plechtigheden gebonden zijn. Op geen enkele manier kan een lid aan de vooropgestelde verplichtingen ontsnappen. Indien men toch verzuimt om bv. op een plechtigheid aanwezig te zijn, wordt men bedacht met een boete ! 

 

Op eenzelfde strikte manier worden de vergaderingen, optredens en het gedrag van de Balsemieren opgetekend en alweer wordt men bij het niet-naleven van de regels streng gestraft. Deze talrijke boetes en de hoge intrede- en lidgelden zorgen ervoor dat de kamer financieel leefbaar is. AFB_oudegeschiedenis/oud10.jpgDe talloze voorrechten en privileges brengen 'De Balsemblomme' echter maar weinig voordeel bij. Nooit zullen zij door de andere Vlaamse kamers aanvaard worden. Ze treedt, volgens de huidige gegevens, maar heel weinig naar buiten en het zal tot 1560 duren tot men opnieuw iets van de Balsemieren hoort. In dat jaar schrijven zij een rederijkerstornooi uit. Omdat zij er echter aan verzaken op voorhand de vereiste toestemming aan het Gentse stadsbestuur te vragen wordt deze wedstrijd echter prompt verboden.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.