Oude Geschiedenis | Stichtingsjaar


Een controlemiddel

 

Eén van de hoofdbetrachtingen van Filips de Schone is dan ook om het culturele leven, en vnl. de invloed van de rederijkerskamers, meer te ordenen. Zijn grootste doelstelling is echter om zelf een controle te krijgen over alle rederijkerskamers door middel van één alles en iedereen overkoepelende kamer. Zijn tactiek bestaat eruit om zijn culturele en algemene politiek via een nieuwe 'souvereine camere' op te dringen. Filips wil op deze manier alle bestaande rederijkerskamers onder één centraal gezag plaatsen, nl. dat van een nieuwe hoofdkamer. Daarom wordt aan 'de Balsemblomme' een bijna onbeperkte geestelijke en culturele macht verleend.

 

Het stichtingsjaar van 'De Balsemblomme'

 

Omtrent het stichtingsjaar van 'De Balsemblomme' bestaat enige discussie. De jaartelling verliep toen immers, vooral in het hertogdom Brabant, op een andere manier. Niet van 01 januari tot 31 december, maar van Pasen tot Pasen. Pas op paasdag begon het nieuwe jaar en die viel in het stichtingsjaar van 'De Balsemblomme' op 7 april. Omgerekend naar de huidige jaartelling betekent het dus dat de laatste maanden die tot 1492 gerekend werden, eigenlijk tot 1493 behoren. AFB_oudegeschiedenis/oud4.jpgHet echte stichtingsjaar van 'de Balsemblomme' is dus 1493. Vanaf hier vermelden we de data zoals ze in de officiële stukken genoteerd staan en indien nodig, tussen haakjes, de omrekening naar onze huidige jaartelling.

 

Van Filips' besluit dat genomen wordt op 14 maart 1492 (1493), worden alle kamers van het Nederlandse taalgebied op de hoogte gebracht. "Jhesus metter Balsembloumme" zal als "Souvereine Camere" opgericht worden en zal talrijke voorrechten genieten die andere kamers dienen te ontberen. Alle rederijkerskamers worden uitgenodigd om op 01 mei 1493 (1493) naar Mechelen te komen en die dag de nieuwe hoofdkamer openlijk officieel te erkennen, en om ook meteen de nieuwe ordonnantiën te aanvaarden. Het hoort een feestelijke dag te worden en elke vereniging zou een optreden ten beste geven. In de uitnodiging schuilt echter een listigheidje. Filips schrijft immers dat de aanstelling van een soevereine kamer gebeurt "uit liefde voor de rederijkerskunst en om deze kunst te bevorderen". Het was dus ten bate van de rederijkerij!

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.