Oude Geschiedenis | De Balsemblomme is een feit


Geboorte van 'De Balsemblomme'

 

"De aloude Camere Jhesus metter Balsemblomme" is door haar statuut en structuur in de rederijkerij zeker en vast een uniek gegeven. Dit statuut bewijst de waanzinnige populariteit van de rederijkerij. De Vlaamse rederijkerskamers bereiken op het einde van de 15de eeuw een ongekend hoogtepunt. Aan iedere festiviteit nemen de rederijkers actief deel en ze zijn bij het volk dan ook zeer geliefd.AFB_oudegeschiedenis/oud2.jpg En juist hier begint het schoentje te wringen. Ze dreigen een gevaar te vormen voor de algemene orde in het rijk. Prinsen en vorsten kunnen bejubeld worden maar ook gekraakt. De "esbattementen" van de rederijkers worden soms gebruikt als spuigat om te reageren tegen de wantoestanden op sociaal, religieus en politiek vlak. Regelmatig worden toenmalige regeringsleiders belachelijk gemaakt, en de toeschouwers krijgen steeds een beeld mee van wat de rederijkers denken. Zij worden bepalend voor de vorming van het gedrag en veelal ook de mening van het publiek.

Hun invloed en macht op het volk wordt immens groot, en dit is een doorn in het oog van de toenmalige gezagsdragers. Diezelfde overheden zullen, naarmate de impact van de rederijkerskamers groter wordt, zich meer en meer rechtstreeks tegen hen gaan opstellen, onder meer door middel van sluiting van de kamers, vervolging en verbanning van de rederijkers. De overheid begint de rederijkerij meer en meer te zien als verenigingen van ketters en gevaarlijke politieke tegenstanders.

AFB_oudegeschiedenis/oud3.jpg

De impact van de rederijkerskamers dreigt de machthebbers in heel nauwe schoentjes te brengen. Hier moet dringend orde op zaken gesteld worden en de overheid is ervan overtuigd dat een samenbundeling van de kamers noodzakelijk wordt om een grotere politieke invloed op het gebeuren te krijgen.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.