Lid / Medewerker worden ?


Kom jij de Balsemblomme-rangen versterken ?

 

Wil een vereniging zoals 'Theater De Balsemblomme' die uitstraling geven die van haar verwacht wordt, dan moet ze gestadig kunnen groeien en mee-evolueren met de gangbare trend van het verenigingsleven in het algemeen en van het theatergebeuren in het bijzonder. Stagneren is uit den boze. Stagneren resulteert regelrecht naar het afbouwen van de activiteiten.

 

Een bestendige groei en uitbouw tot doelstelling nemen, betekent dat men er zich van bewust is, dat het aantal actieve medewerkers op diverse terreinen bestendig aan uitbreiding toe is. Vele handen maken het werk steeds lichter. Daarom zoeken wij onder de bezoekers van deze website, mensen die bereid zijn, om zich daadwerkelijk in te zetten voor de werking en de bestendige groei en evolutie van onze theatergroep. Op diverse terreinen kunnen dan ook steeds nieuwe medewerkers gebruiken.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.